19 czerwca Uczestnicy ŚDS, wzięli udział w ognisku integracyjnym nad rzeką Bug.

Zabawa rozpoczęła się spacerem wzdłuż rzeki, następnie część osób przygotowała palenisko. Ogniskowej integracji towarzyszyły wesołe piosenki i skoczne przyśpiewki intonowane przez Uczestników, nie zabrało także tradycyjnych ‘ogniskowych potraw’ – pieczonej kiełbaski, chlebka i opiekanych ziemniaczków.

        Ogniskowa atmosfera udzieliła się wszystkim. W wielu Uczestnikach na nowo odrodził się duch pełen energii i siły życia.