W dniu 17 maja 2017 r. dwunastoosobowa grupa naszych Uczestników wzięła udział w XVIII

Pielgrzymce Środowisk Pomocy Społecznej w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

      Była to pielgrzymka osób starszych, niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej.

      Inicjatorem i organizatorem wspólnego spotkania było Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Bone Corda" w Kalince. Pielgrzymi przybyli z ponad 50 placówek z województwa lubelskiego. Wspólne spotkanie rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Mieczysława Cisło. Na zakończenie Eucharystii Ks. Biskup pobłogosławił pamiątkowe obrazy z wizerunkiem Matki Bożej Parczewskiej, które otrzymali wszyscy uczestnicy pielgrzymki.

      Po Eucharystii wszyscy pielgrzymi wzięli udział w pikniku integracyjnym, który odbył się w klasztornych ogrodach; część osób udała się na Górę Katedralną, aby stamtąd podziwiać malowniczy krajobraz Polesia Wołyńskiego i Pagórów Chełmskich. Po wspólnym piknikowaniu cała grupa wybrała się do Chełmskich Podziemi Kredowych, w których najwięcej emocji dostarczyło spotkanie z tajemniczym Duchem Bieluchem.