Dnia 15 maja 2017 r. Uczestnicy ŚDS w Sławatyczach odwiedzili miejscową cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej. Proboszcz parafii – Ks. Michał Wasilczyk ciekawie opowiedział o bogatej historii cerkwi, jej wyposażeniu, prawosławnych świętach i ich obrzędach.

       Aktualnie działająca cerkiew została wzniesiona w latach 1910–1912 w miejsce pounickiej budowli z XVIII wieku. Do stałego użytku liturgicznego przywrócono ją w 1965 dzięki staraniom przełożonego monasteru św. Onufrego w Jabłecznej, archimandryty Eulogiusza.

       Zwiedzanie świątyni cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród naszych Uczestników.