Dnia 6 listopada w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławatyczach miało miejsce spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Policji w Wisznicach.

Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w domu,na drodze i w miejscach publicznych.

       Funkcjonariusze Policji szczegółowo omówili przykładowe zagrożenia na jakie narażony może być każdy z nas, a także poinformowali o możliwych formach otrzymania pomocyw sytuacjach niebezpiecznych.