Dnia 19 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe. Uroczystość otworzyła Kierownik ŚDS p. Halina Szkodzińska, następnie Uczestnicy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny związany z tematyką Świąt Bożego Narodzenia.

       Pani Kierownik wszystkim gościom i domownikom złożyła świąteczne życzenia, przekazała opłatek będący wigilijnym symbolem pokoju i pojednania.

Spotkaniu towarzyszyła życzliwa, uroczysta i domowa atmosfera.