Dnia 16 listopada 2017 roku obchodziliśmy I rok działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławatyczach.

Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza św., po której zaproszeni gości wraz z domownikami udali się do budynku ŚDS.

      Spotkanie otworzyła Kierownik ŚDS p. Halina Szkodzińska, która w imieniu Uczestników i pracowników na ręce Wójta Gminy Sławatycze p. Grzegorza Kiec - złożyła podziękowania za dotychczasowe wsparcie i owocną współpracę, a następnie przekazała rękodzieło wykonane przez uczestników terapii zajęciowej.

      Z okazji I-ej rocznicy, wyświetlona została prezentacja multimedialna podsumowująca roczny okres działalności Domu, a także rozdane zostały kwartalniki ŚRODOWISKOWY, wydane specjalnie na tą okazję.

     Kolejnym punktem obchodów rocznicowych był występ Uczestników, podczas którego zaprezentowali oni, kilka utworów muzycznych w tym przyśpiewkę - ułożoną specjalnie na tą okazję pt.: U nas w ŚDS oraz przedstawili skecz kabaretowy, zatytułowany. Terapia małżeńska.

     Przyjęcie urodzinowe, nie odbyłoby się bez tradycyjnego tortu, życzeń i gratulacji, które zaproszeni gości złożyli na ręce pani Kierownik.

     Po części oficjalnej przybyli goście i domownicy udali się na słodki poczęstunek, który uświetniony został występem muzycznym przygotowanym przez uczniów ZS w Sławatyczach.