26 marca w Naszym Domu odbyło się spotkanie ze studentami dietetyki PSW w Białej Podlaskiej zatytułowane „Leki – współczesna trucizna”. Prelekcję – przyszli dietetycy - rozpoczęli od słów niemieckiego alchemika i lekarza - Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, który po raz pierwszy stwierdził, że toksyczność substancji zależy od jej dawki i  wyraził to w słowami: "wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę", co oznacza że wszystkim możemy się otruć, przekraczając dozwoloną dawkę.

Pogadanka cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy.