Rekrutacja do Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Obraz na stronie baner_rekrtutacja_15_maj.jpg 

      Gmina Sławatycze  przystąpiła do realizacji  Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

      Zadanie o nazwie „Spełniamy marzenia” realizowane będzie na terenie Gminy Sławatycze.  W ramach realizacji tego zadania uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z porad psychologa, wezmą udział w zajęciach integracyjno – aktywizacyjnych oraz warsztatach artterapii - technikami: wikliny papierowej, decoupage, patchwork oraz powstawania papieru czerpanego i techniki batiku.  Do wzięcia udziału w szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne, dysfunkcyjne. Rekrutacja trwa do 15 maja br. Szczegóły można uzyskać  telefonicznie – 510983254 lub osobiście  w ŚDS.  Zgłoszenia przyjmujemy w  sekretariacie Urzędu Gminy  i Środowiskowym Domu Samopomocy.

     Zadanie publiczne pt. „Spełniamy marzenia” jest współfinansowane z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

Serdecznie zapraszamy